Un ciclista va a 30 km/h, aplica els frens i aconsegueix parar la bicicleta en 4s. Calcular quina des-acceleració produeixen els frens?