external image PP30271%7ETiger-Mothers-Love-Posters.jpgMaterial de consulta


Tema 1: La célulaTema 2: Els aparells del cos humà
Tema 3: Els sentits

  • Video 1: Els sentits: l'oïda

    Video 2: la fisiologia de l'oïda: descriu en el teu quadern el mecanisme de l'audició.
de la seva pàgina aquí.