Videos:

http://naturaded

i.wikispaces.com/Tema%205

L'ORIGEN DE LA TERRA


 1. Qué va produir que la Terra atragués cada vegada més i mes cossos?
 2. Què va ocasionar les majors impactes dels cossos? quines conseqüències va provocar?
 3. Quina és la temperatura de fusió del Magma?
 4. Per qué el nostre planeta es va convertir en una bola de foc?
 5. Profunditat i temperatura del mar de magma

LES CAPES DE LA TERRA
 1. Observa el vídeo i reflexiona com pot afectar l'acció d el'home al planeta
 2. Para el video en el temps 0:19s. Descriu les diferents capes que observes


Tectònica de plaques: Corrents de convecció


Què és l'olivino? Descriu-lo

Pot ser un material a la vegada sòlid i fluid? On es troben aquests materials?
Resumint el video, per què es mouen les plaques?

Tectònica de plaques:

quine són les principals plaques?

què es la deriva continental?

Com s'originen les dorsals mediooceàniques i què formen?

De què estan formades?

Què i perquè és destrueix en la subducció?

Per què tenen una gran inestabilitat símica els límits d'unió de dues plaques?
Què passa quan els volcans marins pugen per sobre la superfície marítima? Dóna un exemple.
Falles: La falla de St Andrés


Observa el video i contesta:
 1. Què és una falla?
 2. Es poden veure?
 3. Quina és la falla més famosa? Des d'on s'extén?
 4. Quina és la seva peculiaritat?
 5. Quins països pertanyen a cada banda?
 6. quines plaques entren en contacte?
 7. Quin altre nom rep la falla'
 8. De què depèn la intensitat d'un terratrèmol en aquests casos'
9. Com es mesuren els moviments de la superfície?
10. Quina distància es va moure en el cas del vídeo?
11. És important un moviment amb les caracterítiques de l'anterior?
Quines ciutats són constantment sacsejades per causa d'aquesta falla?Com es pot conèixer l'interior de la terra?
Quina és la temperatura del magma i la seva composició?
Explica el procès de formació de les ILLES.
Com es va originar la coordillera de l'Himalaya?
Com es produeix un terratrèmol?a pàgina aquí.