1. Dibuixa un ÀTOM segons el model actual, indicant de diferents colors les partícules que el constitueixen

2. Què representen els símbols químics?

3. Què és el Sistema Periòdic? Com s'estructura?5. Observa la Taula periòdica. Indica la posició (la fila i el grup) i el N atòmic dels següents elements: coure, zinc, sofre, carboni, calci, borm6. Observa els següents dibuixos de substàncies químiques. Indica els àtoms que hi veus representats, i si són ELEMENTS o COMPOSTOS

Acid nítric
acid_nitric.JPG
àcid nitric


aigua oxigenada
oxigenada.jpg

CFC.png
monoxido_c.jpg
monòxid de carboni
acid cianhídriccianur.jpg

7. L'aire, és una substància pura o una mescla? Raona la resposta. Dibuixa una bombona d'aire

8. L'aigua del mar està formada per sal, aigua i oxigen. Dibuixa l'interior d'un tanc ple d'aigua de mar indicant si és una mescla o substància pura i si està formada per compostos o elements.

9. Indica a quina teoria atòmica correspon les segúents afirmacions.
  • l'àtom es una esfera massissa
  • l'àtom està format per dues parts ben diferenciades
  • els àtoms són indivisibles
  • l'àtom té molt espai buit dintre d'ell