1. Passar a les unitats indicades les següents velocitats:
  1. de 36 km/h a m/s.
  2. de 10 m/s a km/h.
  3. de 30 km/min a cm/s.
  4. de 50 m/min a km/h.
 2. Un mòbil recorre 98 km en 2 h, calcular:
  1. la seva velocitat.
  2. Quants kilómetres recorrerà en 3 h a la mateixa velocitat?.
 3. Un cotxe de fórmula 1, recorre la recta d'un circuit de 700 metres, a velocidad constant. En 1 s recorre 40m. Calcular:
  1. ¿A quina velocitat es desplaça?.
  2. ¿Quina distància recorrerà en 3 s?
  3. En quants segons recorrerà tota la recta
 4. A quants m/s equival la velocitat d' un mòbil que es desplaça a 72 km/h?
 5. Un mòbil viatja en línia recta amb una velocitat mitja de 1.200 cm/s durant 9 s, i després amb velocitat mitja de 480 cm/s durant 7 s:
  1. quin és el desplaçament total?.
  2. quina és la velocitat mitja de tot el viatje ?
 6. Un mòbil recorre una recta a velocitat constant. En 3s ha recorregut 16 cm . Determinar:
  1. Velocitat del mòbil.
  2. La seva posició en t = 1 s.
 7. Esbrina:
  1. quants metres recorre en 1 s un ciclista que corre a 36km/h
  2. El temps que triga un arbre a assolir una alçada de 20m si creix a la velocitat de 5 cm/any

8. ¿Quin temps utilitzarà un mòbil que viatja a 80 km/h per recòrrer una distància de 640 km?
9. Quin cotxes es mou a més velocitat : el "a" que es desplaça a 120 km/h o el (b) que ho fa a 45 m/s?
10. Quin temps inverteix una moto que es desplaça a 75 km/h per recòrrer una distància de 25.000 m?