1. En el gráfic, es representa un moviment rectilini uniforme, esbrina de manera gràfica i numèricament la distància recorreguda en els primers 4 s.(és a dir, fes la gràfica s vs t i la taula corresponent
Cinemática
Cinemática
2. Quin dels dos moviments representats té més velocitat? per què?
Cinemática
Cinemática


Exercicis extrets de Fisicanet.com.ar 3. Observa la següent gràfica (extreta de "wikis.educared.org/certameninternacional/index.php/Archivo:Rectas.gif?w=540)"external image moz-screenshot-1.pnggrafica_mru.jpg
  1. Dibuixa la taula amb les dades als diferents temps
  2. Troba la velocitat a t=20s. t=60, t=95
  3. Troba les velocitats en els temps anteriors.
  4. Calcula la velocitat a cada tram
  5. calcula la velocitat mitjana
  6. Dibuixa la gràfica v vs t

4. Observa la següent gràfica i contesta totes les preguntes de l'exercici anteriorgrafica_mru_a_trams.JPG