1. Observa la següent gràfica i contesta les preguntes:
s_vs_t.png
a) Fes la taula amb els punts marcats a la gràfica anterior.
b) Indica en quins trams el cotxe s'allunya de la posició inicial, en quins està aturat i en quins torna "cap a casa"
c) Troba les velocitats a cada tram
d) Calcula la velocitat mitjana a partir de les velocitats de l'apartat anterior