1. Una moto surt d'un semàfor i als 5 segons la seva velocitat és de 36km/h. Quina és la seva acceleració ?
a) Quina massa te la moto si la força que te el motor val 200N ?


2. La massa d'un astronauta és de 70Kg. Calcula el pes a la superfície de la Terra i a la superfície de la lluna, on la gravetat val 1,3 m/s2

3. Completa la Taula
massa de l'objecte
20Kg
30Kg
100Kg

gravetat
9,8m/s2
7,5m/s2

1,4 M/s2
Pes


270N
182N
4. Explica quin efecte produeixen les forces següents:
a) Dos grups de nois i noies que estiren una corda en sentits oposats i amb la mateixa intensitat
b) Uns patinadors que xoquen en una pista de gel
c) Una bola de ferro que es deixa caure damunt d'un munt de sorra.

5.Contesta les següents preguntes:
a) Podem variar la velocitat d'un cos sense aplicar una força sobre ell?Quina llei de Newton justifica aquest fet?
b) Cap a on es mou un cos sobre el que actua unaúnica força cap a la dreta?
c) És possible substituir al força de la pregunta anterior per una combinació de forces que produeixin el mateix efecte? justifica la resposta.
d) Si un cos té una acceleració negativa, vol dir que frena?
e) Quina força és la que fa la terra sobre els cossos? Quina direcció, sentit, intensitat i punt d'aplicació té?
f) és possible que, sobre un cos, hi actuïn diferents forces i que en el cos no es vegi cap efecte?

6.Quina és la velocitat que aconseguirà un ciclista de 80kg que fa de fer una força de 100N durant 30s per desplaçar-se?

7. Per què és perillós baixar d'un autobús que encara és en marxa? Quina llei de Newton ho explica?

8. Per què quan anem en un vehicle i aquest para, notem com sin ens empenyessin cap endavant?

9. Un automòbil de 900kg de massa va a 72km/h. Ha de frenar bruscament i triga 1s en aturar-se
a) Quina és l'acceleració de la frenada?
b) Quina és la força que han exercit els frens?
c) Quina és la direcció i el sentit de la força de frenada?

10. Un coet és enviat a l'espai des de la terra. Varia la seva massa en el viatge? i el seu pes?

11. Determina NUMÈRICAMENT la resultat de les forces en els casos següents si els valors de les forces són F1 =4N, F2=2N i F3=3N en tots els casos
forces_resultants.png