A. EL CICLE DE LES ROQUES

  1. Què és el cicle de les roques?
  2. Quan i on podem dir que comença el cicle?
  3. Què són les conques sedimentàries? A on se situen?
  4. Com es transforma una roca sedimentària en metamòrfica? Quins factors hi intervenen?
  5. I una metamòrfica en una ígnia?
  6. I una ígnia, en què es transforma'
  7. Quan dura aquest procès?
  8. Dibuixa el cicle a la llibreta (amb els tres tipus de roques unides amb fletxes) indicant els factors que actuen en cada transformació
B.CICLE DE LES ROQUES
Observa aquest 2n video. (dura 6 min, però no cal veure'l tot , perquè les imatges es van repetint)
Imagina't que has de posar veu a aquesta grabació.
Escriu en el teu quadern detalladament, el que diries per explicar les imatges.


C. CICLE DE LES ROQUES
L'ESQUEMA TOTAL DEL CICLE DE LES ROQUES ESTÂ AQUI: COPIA'L A LA LLIBRETA. ÉS molt important tenir-lo bé.