Ones transversals i longitudinals

Observa la ratlla vermella i la bola vermella.
Posa el dit a sobre de la ratlla i de la bola.
1. Descriu el moviment que fa cadascuna.

2. Es mouen aquests objectes?

3. Quin és el resultat del moviment de cascuna?
Els colors
Visita l' enllaç i ves obrint totes les diapositives que correspon a le MESCLA ADITIVA de colors. ENLLAÇ
Després contesta els següents preguntes:

a) quins colors observaràs en una zona blanca de la pantalla d'un televisor?
b) Per què la seva mescla dóna BLANC?
c) fes l'activitat de la diapositiva 3, obrint el PAINT, dibuixant un quadrat amb l'eina adient , COlors---->Edita els colors ----> Defineix colors personalitzats---->; dona els valors Vermell=150 Verd =100 i blau= 50 . Guarda la imatge al teu escriptori.
d) Com s'obtè el color MAGENTA, GROC i CIAN?

f) En el paint, dibuixa quadrats de color magenta, cian , groc, blanc i negre amb les valors corresponents


REFRACCIÓ DE LA LLUM
Descriu els diferents experiments que realitzen en el SEGÜENT VIDEO i per què passa.

http://www.youtube.com/watch?v=_MVvkc0mHC4f) En el paint, dibuixa quadrats de color magenta, cian , groc, blanc i negre amb les valors corresponents


REFLEXIÓ DE LA LLUM

Experiment amb lent convergent

3 Descriu el que veus en aquest experiment

4. Quina explicació teòrica podem donar?


Els raigs lluminosos
u
5. Què es una font lluminosa? exemples
6. Tipus de fonts lluminoses
7. Com va explicar Isaac Newton la reflexió i la refracció? De què estava composta la llum segons ell?En la refracció, per què els angles d'incidència i els de refracció no són iguals?

8. Qui va descobrir que la llum blanca estava formada per tots els colors? Descriu l'experiment que va fer

9. Què és un LASER?

10. Quines diferències hi ha amb una bombeta?
11. Com sobte el color vermell del làser? i verd?

12. Per a què s'utilitzen els LASERS? Digues 3 aplicacions.L'ull humà:

13. Quina és la primera capa transparent que atravessa la llum?
14. Quina funció té l'iris?
15. Com s'uneix el cristal.li a la coroide?
16. Per què s'acomoda el cristal.li? Què és el que varia?
17. Per què els miops s'acosten als objectes per veure-hi?
18. Quantes capes té la retina? De què estan formades? Quantes s'estimulen per la llum?
19. Tots els èssers vius tenen cons i bastons? Digues exemples.
OIDE HUMA . MECANISME DE L'AUDICIÓ